Właśnie wjechała!!!

Największa w Polsce Łyżka ALLU TRANSFORMER z serii D model DH4-27 wyposażona w wały XHD 40mm będzie pracował przy przerobię węgla.