Po przeprowadzonych testach firma z Opola zakupiła łyżkę ALLU DS3-23 z wałami 40mm i wykorzystuje ją do odzysku materiałów wykopanych na terenie budowy.
Praca łyżki polega na przesiewaniu, mieszaniu gliny z piaskiem i dodatkiem cementu, następnie mieszanka zostaje wbudowana z powrotem do wykopów.

Korzyści jakie uzyskał klient z takiego wykorzystania łyżki ALLU to oszczędności związane z wymianą gruntu, około 90% materiału wykopanego zostało wbudowane.