stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu ALLU w Stalowej Woli

Po raz pierwszy w Polsce stabilizacja gruntu urządzeniem ALLU PMX 500HD!!

Klient, firma EKOKANWOD Nowy Korczyn, który w konsorcjum z generalnym wykonawcą firmą PROTE z Poznania wygrał przetarg na utylizację zanieczyszczonych zbiorników przy Hucie Stalowa Wola. Są to zbiorniki, do których w latach 80 trafiały odpady ropo pochodne z Huty takie jak smary, oleje, rozpuszczalniki, resztki farb itp.

Inwestorem jest miasto Stalowa Wola, któremu bardzo zależało aby szybko i sprawnie zutylizować zanieczyszczony teren, zlecenie polegało na zabezpieczeniu odpadów aby nie dostały się do wód gruntowych.

 

Początkowo projekt zakładał Solidyfikację odpadów jednak ta metoda się nie sprawdziła, wówczas na początku 2017 roku z zapytaniem do nas wystąpiła firma EKOKANWOD o możliwość zastosowania maszyn do masowej stabilizacji gruntu firmy ALLU. Od tamtej pory trwały przygotowania  polegające na zmianie projektu i dobraniu odpowiedniego spoiwa.

Na początku czerwca 2018r zostały wykonane próby stabilizacji, które zakończyły się sukcesem i wykonawca zdecydował się na zakup maszyny ALLU PMX 500HD.